FANDOM


Modyfikacja ciała (ang. body modification) – ogół niemedycznych praktyk prowadzących do permanentnego lub długotrwałego przekształcenia, albo ozdobienia różnych części ludzkiego ciała.

KulturaEdytuj

Modyfikacja ciała może mieć ma podłoże kulturowe(tradycja, religia), subkulturowe(moda) lub własnych potrzeb indywidualnych.

FormaEdytuj

Najbardziej znane formy modyfikacji ciała:

  • Tatuaż
  • Piercing
  • Skaryfikacja
  • Wszczepianie implantów podskórnych,
  • Deformacja kości (głównie czaszki lub kończyn),
  • Nacinanie lub amputacja fragmentów narządów (głównie genitaliów),

KontrowersjeEdytuj

Współcześnie bardziej radykalne lub nietypowe formy modyfikacji ciała spotykają się ze sprzeciwem społecznym ze względu na brak ich ogólnie zrozumiałej celowości i krytyką środowiska medycznego ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia lub życia poddających się takim praktykom, wykonywanym często przez osoby bez przygotowania medycznego.