FANDOM


Sól fizjologiczna - 0,9 % roztwór chlorku sodu (łac. Natrium Chloratum) w wodzie, po odpowiedniej sterylizacji używany jako podstawowy płyn nawadniający w medycynie. Roztwór o takim stężeniu jest izoosmotyczny (ma porównywalne ciśnienie osmotyczne z ciśnieniem osmotycznym płynów ustrojowych). Ze względu na to bywa stosowany jako rozpuszczalnik do leków, płyn do rozcieńczania krwi (nie wywołuje hemolizy) albo jako środek bezpośrednio podawany do krwiobiegu. Stosowany też w mikrobiologii do zawieszania komórek bakteryjnych w roztworze, gdyż pozwala uniknąć ich deformacji i rozpadu.